Rodzaje wentylacji

Wentylacja naturalna

Ciąg jest wynikiem sił wznoszących mas ogrzanego powietrza. W sezonie grzewczym powietrze znajdujące się w kanałach wentylacyjnych jest cieplejsze a tym samym lżejsze od powietrza zewnętrznego. Wydostając się na zewnątrz tworzy próżnię dzięki której zasysane jest powietrze zewnętrzne. Taka cyrkulacja powietrza zapewnia wentylację. Różnica ciśnień, stanowiąca siłę napędową procesu, jest tym większa im większa różnica temperatur.

Drugim elementem decydującym o skutecznej wentylacji jest wysokość kanałów wentylacyjnych. Podciśnienie zależy wprost proporcjonalnie od wysokości kanałów. Przy wentylacji naturalnej najskuteczniejszy ciąg występuje na niższych kondygnacjach ponieważ odległość między przyłączeniem kratki do kanału a wylotem komina jest duża.

Wiatr

Jest to zjawisko mogące wspomóc wentylację naturalną w budynku ale przy niewłaściwym usytuowaniu wylotów kanałów może zniwelować ciąg a nawet odwrócić jego kierunek. W celu zapewnienia optymalnego działania instalacji wentylacyjnej wyloty kominów powinny być lokalizowane zgodnie z normą PN-89/B-10425.

Wentylacja naturalna higrosterowana

Wentylacja naturalna zależna od wiatru i temperatury powietrza powinna być regulowana. Przypadkowe przepływy powietrza nie są w stanie zapewnić efektywnej wymiany powietrza w pomieszczeniu. Higrosterowanie uzależnia wymianę powietrza od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu. W tym systemie powietrze napływa do pokoi i innych pomieszczeń mieszkalnych a odprowadzane jest z pomieszczeń pomocniczych (kuchnia, łazienka, WC).

Nawiewniki - doprowadzające powietrze do pomieszczenia oraz kratki wywiewne - usuwające zużyte powietrze z pomieszczenia są wyposażone w czujnik reagujący na panującą wilgotność względną w pomieszczeniu. W rezultacie wymiana powietrza odpowiada zmieniającym się potrzebom użytkowników.

Wentylacja mechaniczna wyciągowa higrosterowana

Zastosowanie tego rodzaju instalacji uniezależnia od przypadkowo występujących sił przyrodniczych. Bez względu na temperaturę i kierunek wiatru może być zapewniony niezmienny ciąg. Niestety system ten nie pozbawiony jest wad. Źle wykonana i eksploatowana jest źródłem hałasu oraz może powodować nadmierne przeciągi.

Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej higrosterowanej składa się z nawiewników oraz kratek wyciągowych dostosowujących przepływ do panującej wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia. Rozmieszczenie elementów jest analogiczne jak przy wentylacji naturalnej.

Copyright © Instalbud 2006    :::   Projekt i realizacja COMZIT - tworzenie stron www