INSTALBUD TG - us�ugi - sprzeda� - serwis

Ogrzewanie

Wysokiej jako�ci kot�y na: olej, gaz, w�giel, drewno.
Podstawowe informacje z bran�y grzewczej.

Zobacz ogrzewanie

Wentylacja

Wentylacja jest jednym z najwa�niejszych element�w z jakich sk�ada si� dom czy mieszkanie.

Oferta wentylacji

Klimatyzacja

Latem w naszych domach cz�sto jest duszno i za gor�co. Bywa to przyczyn� zm�czenia, b�l�w g�owy, alergii. Zaradzi� temu mog� klimatyzatory.

Zobacz ofert�

Uzdatnianie wody

Woda, kt�r� u�ywamy chocia�by do picia mo�e zawiera� szereg domieszek. Nie zawsze i nie wszystkie s� nam niezb�dne.

Nasza oferta

Centralne odkurzacze

Niezwyk�a wygoda. Pos�ugujemy si� jedynie wygodnym i lekkim elastycznym w�em, kt�ry umo�liwia natychmiastowe uruchomienie systemu poprzez w�o�enie go do gniazda ss�cego lub u�ycie w��cznika w uchwycie.

wi�cej o odkurzaczach.

Serwis

Us�ugi serwisowe tj. uruchomienie, przegl�dy, szkolenie obs�ugi, us�ugi gwarancyjne i pogwarancyjne.

Szczeg�y us�ug serwisowych

Rzetelna firma

Copyright © Instalbud 2006    :::   Projekt i realizacja COMZIT - tworzenie stron www